Skip to main content

Industrijska postrojenja za sušenje lešnika

Industrijska postrojenja za sušenje lešnika

Sušare za lešnik se koriste za efikasno i brzo smanjivanje vlage u lešniku nakon berbe što je posebno bitno u kišnim godinama . Isporučuju se u kapacitetima od 700 kg do 5000 kg. Sušenjem lešnika i svodjenjem vlage na 6% proizvod se može dugo I kvalitetno skladištiti . Opciono : elevator za punjenje I pražnjenje sušare 

Preuzmi pdf

Sušara za lešnik